Samhällets ryggrad

För några dagar sedan skrev jag en huvudledare i Dalarnas tidningar som handlar om de i mina ögon felaktiga prioriteringar som görs på landets juristutbildningar.Ni hittar ledaren här: http://www.dt.se/opinion/ledare/article454528.ece


Reflexion från Berlin

Jag sitter på Starbucks på Alexanderplatz i Berlin och väntar på mitt flyg hem efter en helt fantastisk vecka här. Att kunna sitta på ett Starbucks i föredetta Östberlin, på en plats som tillhört ett av Europas mest slutna länder är en smått fantastisk sak. Min generation har bara läst om berlinmuren i skolböckerna. Själv var jag 3 år när muren föll och har ganska begränsade minnen från tiden då det fanns två Tyskland. Ett Tyskland där yttrandefrihet fanns och mänskliga rättigheter efterlevdes och ett Tyskland där oliktänkande straffades och där demokrati bara fanns i landets namn, DDR, Deutsche Demokratische Republik. Det är sorgligt och skrämmande att det fortfarande än idag i Sverige finns människor talar om östtyskland som om det låg ett romantiskt skimmer över det hela. Det är inget annat än ett hån mot anhöriga till alla de som sköts till döds av gränsvakter när de försökte fly från öst till väst. Om det nu vore så att de som talar väl om DDR endast tillhörde vänsterintellektuella bokklubbar och andra utan reellt inflytande i samhället hade skadan kanske inte varit så stor, men nu är så inte riktigt fallet. Lars Ohly, en man som med sitt parti gör anspråk på att dela regeringsmakten, har själv sagt att han grät när muren föll. Till skillnad från  invånarna i dåvarande Öst- och Västberlin grät han inte av glädje. Ohly grät av sorg över att han fick se sitt idealsamhälle rämna.

Nedanför ser ni en bild jag tog för några dagar sedan. Det är gravstenen över det första offret för det samhälle som Ohly med flera tidigare prisat.  Günter Litfin blev den första men långt ifrån den sista att skjutas till döds därför att han försökte fly från förtrycket i öst till friheten i väst. Detta inlägg tillägnas berlinmurens offer genom åren, låt aldrig det förtryck som varit falla i glömska.


Kriminella organisationer eller kriminaliserade organisationer?

Under en intensiv bilsemester i Tyskland förra sommaren tog jag och några vänner tillfället i akt att lyssna på ljudboken Svensk maffia. Häpnad och bestörtning var väl de två känsloelement som dominerade oss när vi lyssnade till en exposé över hur Sverige exploaterats av den organiserade brottsligheten. Jag frågade mig så som många andra säkert redan gjort: Hur har det i sådan omfattning varit möjligt att denna oönskade verksamhet fått så stor spridning? Dalarna är ett tydligt exempel, MC-gäng med tydligt kriminella inslag har blivit en permanent del i samhället på många av våra orter. Det borde inte få och kunna hända, men likväl ser vi en föga smickrande verklighet framför oss.
 
Det vore fel att påstå att vetskapen om problemet inte finns hos våra makthavare. I EU har den organiserade brottsligheten länge varit en het potatis och att frågan diskuteras inom ramen för EU-samarbetet är positivt eftersom kriminalitet sällan bryr sig om nationsgränser. I ivern att få bukt med brottslighet av denna typ är det dock påkallat med ett visst mått av eftertanke kring de fundament på vilket vi bygger vårt samhälle. EU:s senaste meddelade rambeslut för respektive nation att rätta sig efter uppställer nämligen kravet på en kriminalisering av medlemskap i vissa organisationer. I jakten på enkla lösningar mot brottsligheten vill EU göra våld på något av det heligaste vi har i Sverige, vår föreningsfrihet. Visst finns det gäng som till sin natur är kriminella och visst finns det organisationer vars enda verksamhet är kriminaliserad. Lösningen på kan dock knappast sägas vara en kriminalisering av medlemskapet som sådant. Snarare bör det handla om att bestraffa de gärningar som företas inom ramen för verksamheten och att därvid kunna bestraffa systematisk och systemfarlig verksamhet hårdare. Vår föreningsfrihet är grundlagsskyddad och den dag vi inskränker detta skydd har vi skapat ett system där vi låter lagstiftarens godtycke sätta ramen för vår föreningsfrihet. Att bekämpa den organiserade brottsligheten med inskränkt föreningsfrihet är inget annat än att bekämpa det fria samhällets fundament.


En socialdemokratisk fantasicykel

När jag var liten drömde jag om att bygga en cykel med en dynamo på framhjulet som drev en motor på bakhjulet. Då skulle man aldrig behöva trampa utan bara bekvämt kunna glida fram i tillvaron. I takt med att jag blev äldre och lärde mig mer om verklighetens beskaffenhet insåg jag att det var en uppfinning som inte var förenlig med våra naturlagar. Med en viss besvikenhet tvingades jag förpassa den till skrothögen för orealistiska drömmar. Att jag som barn trodde mig kunna bygga en evighetsmaskin är kanske inget att höja på ögonbrynen för. Mer anmärkningsvärt är dock att hela det politiska vänsterblocket tycks bygga sin ekonomiska politik på ungefär samma princip som jag, i yngre år, lade till grund för min fantasicykel.  Första maj i år var ett praktexempel för den som ville få reda på hur det skulle gå till. Sossepamp efter sossepamp basunerade ut samma budskap: Mer pengar till allt, mer pengar från det allmänna till det allmänna.


Dynamon på den socialdemokratiska fantasicykeln heter staten, och motorn i exemplet är kommunerna. Att ta pengar från staten för att ge till kommunerna är bara ett bollande med siffror och löser inga kriser. Kanske borde man istället fokusera på hur man får den som en gång trampade cykeln framåt att börja trampa igen. Det fundamentala problemet står i själva verket att finna i att de kommuner som nu skriker efter pengar i regel inte skött sina finanser under de snart tio år av högkonjunktur som varit. När kommunens allmänna medel tar slut finner socialdemokratin lösningen i att ropa på hjälp ifrån staten, vars medel också är allmänna. Socialdemokratin vill låna av dig och mig för ge tillbaka det kommunerna redan lånat av oss. Vare sig man kallar det pyramidspel eller fantasicykel är det ett oansvarigt sätt att utforma en ekonomisk politik på. Cykelkedjan behöver smörjas och det behöver bli lättare att trampa allas vår gemensamma cykel. Dynamon behöver inte generera energi till hjälpmotorn eftersom båda hjulen ändå snurrar lika fort så snart vi börjar trampa igen.


Det kan bara hända i SverigeFörmodligen trampar jag med detta inlägg på mer än ett par tår, jag är dock rädd för att det är nödvändigt för att kunna lägga fram min synpunkt.

Dagen efter att regeringen presenterat vårbudgeten satt jag och tittade på nyhetsmorgon och fick då se något som förmodligen bara händer i Sverige. SVT hade valt att ägna en kvart åt att diskutera budgeten, en fullt rimlig prioritet av sändningstiden givet budgetens stora betydelse för alla i Sverige.  I ett sådant sammanhang hade det kanske inte varit orimligt att förvänta sig att någon eller några experter skulle få analysera budgeten med någon representant från regeringen. Regeringen hade sin representant där i form av arbetsmarknadsministern, fullt naturligt. Några experter eller analytiker var det dock inte tal om, istället hade man släpat in en friställd före detta SAAB-arbetare för att analysera budgeten.

Kanske skulle en flanellskjorta med avklippta ärmar på finansminister Borg öka trovärdigheten...


Föga förvånande var analysen inte speciellt skarpsinnig och för detta kan han inte heller gärna klandras, hans kompetensområde var rimligen ett annat. På frågan om vad han tyckte om budgeten lät han meddela att han hade bläddrat lite i den och nämnde något om att han inte var riktigt nöjd med den. Slutsatsen var nog egentligen den att han var förbannad över att ha förlorat jobbet och inte riktigt såg något i den nådiga luntan som skulle ge honom det tillbaka.  Han berättade vidare att han hade blivit varslad i början på december och sedan dess fått gå hemma med full lön och övriga förmåner eftersom det inte funnits arbetsuppgifter. Vem han var ett offer för framgick inte riktigt, men att han såg sig själv som ett offer var högst påtagligt. Han lät meddela att han i princip inte kunnat göra något sedan han fått gå hem med full lön för fyra månader sedan. Förvisso medgav han att han hade sökt något enstaka jobb, men att det i princip var meningslöst.  Vad är det som föder en sådan attityd? Om jag hade försatts i samma situation hade jag i någon mån givet omständigheterna känt mig privilegierad för att ha givits möjligheten att med bibehållen lön kunnat ägna all ledig tid åt att söka nya jobb.


Sverige är förmodligen det enda land i hela världen där en arbetslös verkstadsarbetare kan uttala sig med större legitimitet i nationalekonomiska spörsmål än vad en professor i samma ämne kan göra. Varför är det så? Varför är det meriterande att vara okvalificerad?


Straffrätten på fartkamerans altare.

För att döma någon till ansvar för brott i Sverige krävs av gärningsmannen någon form av uppsåt eller i vissa fall oaktsamhet. Det tar sin utgångspunkt i den fundamentala principen att det man från samhällets sida vill bestraffa är moraliskt klandervärda handlingar, över vilka en person haft möjlighet att råda. Vi straffar inte människor för sådant som inte står i adekvat kausalt samband till av dem medvetet företagna handlingar.   
                                                                                                                      
Den dag vi börjar tumma på denna princip och straffa människor för handlingar de inte kunnat råda över riskerar rättssamhället underminera sig självt och mista allmänhetens förtroende. Ibland tenderar såväl politiker som jurister att glömma denna rättssamhällets stöttepelare. Exempel på sådan bristande rättskänsla manifesteras såväl av fd. överåklagare Sven-Erik Alhem som av socialdemokratiska riksdagsmän. Dessa påhejar ivrigt förslaget om ägaransvar för bilar som fotograferas av fartkameror vid fortkörning. Idén om att människor skall straffas för klandervärda handlingar som de kunnat råda över, i det här fallet att köra för fort, upphävs. Istället skall människor helt sonika straffas oberoende av om de bär någon skuld eller ej. Hur lyder då motiveringen för förslaget? Jo givetvis att det kommer resultera i färre fortkörningar.  

                                                                                            

Är det så och är det verkligen rimligt at offra rättsamhällets kanske viktigaste princip på fartkamerornas altare? Knappast. Istället för att vara oskyldig till dess att motsatsen är bevisad skulle man enligt förslaget vara skyldig till dess att man kunnat upplysa om vem som framfört ens fordon.  På vilket sätt förändras egentligen mitt eget trafikbeteende genom att jag straffas för att en bekant lånar min bil och kör för fort? På vilket sätt är jag klandervärd genom att någon stjäl min bil och kör för fort innan jag hinner anmäla den stulen? Förslaget är inget annat än ett steg närmare ett Kafkasamhälle som ingen av oss vill uppleva. Glöm aldrig att fundamentet i vårt rättsystem måste vara att vi klandrar felaktiga handlingar som människor har kunnat råda över istället för att förutbestämma syndabockar som sedan måste bevisa sin oskuld för att inte straffas.

Wanja Wanja Wanja

Först och främst en vädjan till Wanja Lundby Wedin; Snälla avgå inte som ordförande för LO. Med dig vid rodret för LO och med Mona som chef för sossarna kommer borgerligheten vinna nästa val med en promenadseger. So hang in there Wanja!


Jag och min gode vän Bjarne Grankvist roade oss härom dagen med att fundera lite över LO-Wanjas styrelseuppdrag och hur hon egentligen hinner med saker och ting. Utöver hennes HELTIDSUPPDRAG som LO-ordförande sitter hon enligt uppgifter i Media i 24 stycken bolagsstyrelser. Vi gjorde ett litet räkneexempel utifrån hypotesen att ett normalt bolag har ungefär 8 styrelsemöten per år. Det skulle i detta fall ge vid handen 24 x 8 = 192 stycken styrelsemöten för Wanja att närvara vid per år. Det är nästan precis lika många möten som det finns arbetsdagar på ett år. Man behöver kanske inte vara kärnfysiker för att kunna räkna ut att tiden för att hinna med allt detta blir ganska knapp om man dessutom har ett heltidsuppdrag vid sidan om detta som rimligen redan detta borde ta samtliga arbetsdagar i anspråk...

Och hur är det möjligt för Wanja att varje år vid samma tid parallellt läsa 24 stycken årsredovisningar och sakligt sätta sig in i dessa? Eller nej just det...
Det som gör hela denna soppa så mustig och god är ju inte bara det faktum att Wanja beter sig som en stor pajas utan också att hon anser sig vara lurad. Hör nu på gott folk, ni som trodde att de drabbade i sammanhanget var pensionsspararna i AMF. Nejdå! Den det är synd om i allt detta är tydligen självaste Wanja, i varje fall om man får tro hennes eget ord. Hon är lurad och förd bakom Ljuset, av vem har hon dock inte kunnat berätta med någon tylighet.

Tillåt mig en litet mer kritisk analys av saken. Som ledamot i en bolagsstyrelse har man en skylldighet som är fundamental och det är att försäkra sig om att man vet vilka beslut man fattar. Annars kunde det väl egentligen kvitta. Om man saknar förmåga att läsa en årsredovisning kanske man är mer lämpad att göra något annat än att fatta beslut som ytterst hör ihop med densamma.


Till sist några riktiga höjdare som SvD presenterar idag. Fem klassiska citat från Wanja som berör ämnet höga bonusar som hon nu själv frikostigt är med och delar ut.

"Det är oerhört cyniskt och det är vidrigt att se den här arrogansen"  - Arrogansen sa Bill,  - AMF, sa Bull.

"Det som upprör människor, det är mängden pengar oavsett om det är pension eller bonus eller option eller vad han kallar det för"

"Det är oerhört oansvarigt av våra höga chefer att inte orka hålla igen på sina löner. Att de är så gnidna. För det är ju vad det handlar om"

"När man uppfattas som girig, då blir det väldigt obehagligt. Vi har försökt i tio års tid att peka på maktelitens löner, att göra det synligt."

"LO anser att företagen allmänt behöva vara restriktiva med ersättningsprogram som går utöver lön och pension."Kanske borde LO bara lägga till ett extra "L" på slutet så skulle inriktningen på deras verksamhet framgå tydligare för envar.


Ryggdunkande och bidragsmygel.Under tre roliga år var jag distriktsordförande för MUF Dalarna. Under samtliga dessa år arbetade jag hårt för att få min omvärld att se vad som pågick i folkrörelserådet i Landstinget Dalarna. Folkrörelserådet är den enhet hos LT Dalarna som förvaltar och fördelar bidragspengar till ideella organisationer i Dalarna, såväl politiska som ickepolitiska. Under dessa tre år fick jag se hur internt ryggdunkande, småaktighet och jävssituationer var det som i själva verket var utslagsgivande för hur man valde att fördela bidragspengarna till respektive organisationer. Min kritik vann då ett ganska litet mått av gehör, det blev några tidningsartiklar, men inte så mycket av reaktioner från allmänheten eller för den del politiken. Kanske är det roligare att lösa korsord och blunda för misskötseln inom landstinget, vad vet jag.


Under mina år som ordförande ansvarade jag tillsammans med min vice ordförande Anders Montelius för att utforma MUF:s bidragsansökningar till folkrörelserådet. Varje ansökan vi gjorde innehöll en utförlig beskrivning av vår verksamhet från föregående år samt en specifikation och redogörelse för varje planerad utgift för kommande år och vad denna utgiftspost syftade till. Totalt brukade dessa ansökningar spänna över i storleksordningen 15-20 sidor. I alla års tid har SSU Dalarna erhållit i storleksordningen 2-3 gånger mer pengar än MUF Dalarna. Detta skulle ju givetvis vara helt okej utifrån utgångspunkten att SSU hade en 2-3 gånger större och kvalitativare verksamhet.


Saken är dock den att SSU Dalarna under mina år som distriktsordförande i MUF Dalarna aldrig berättade så mycket om vad de egentligen gjorde för sina pengar och egentligen inte vad de ville ha dem till heller. Jag minns särskilt ett år då man presenterade en bidragsansökan som rymdes på ett A4. För detta beviljades man över 200 000 i bidrag. Ansökan var totalt intetsägande och de hade i stort sett lika gärna kunnat skriva GE OSS PENGAR på en post-it. Inga problem sa sossarna i folkrörelserådet och delade glatt ut pengarna. För detta har sossemajoriteten kommit mycket billigt undan, trots mina försök att uppmärksamma problemen.


Hör du mig Janne? Du behövs i Dalarna nu. Gör din grej,
kör upp en kamera i näsan på dem och låt dem stå till svars.


Nu finns det dock anledning att vädra morgonluft, landstingets revisorer har nämligen vaknat och börjat få upp ögonen för problemet, men denna gång är det inte myglet med de politiska ungdomsförbunden som ligger i skottgluggen.

Det har visat sig att Folkrörelserådets ordförande Åsa Frithiofson också är ordförande i ABF Borlänge/Nedansiljan. Varje år beviljar landstinget i storleksordningen 5 miljoner kronor i Bidrag till denna ABF-avdelning. Behöver jag säga mer?  Låt inte saken sopas under mattan denna gång. Utkräv ansvar och rösta inte på socialdemokratisk maktfullkomlighet nästa val.


Svensk nyhetsförmedlning när den är som bäst

Låt mig börja med att klargöra följande för att undvika missförstånd: Jag har litet till övers för den amerikanska kristna högern i det avseendet att man förkastar evolutionsteorin och i allmänhet ter sig ganska bakåtsträvande i sociala frågor. Det kan vara värt att klargöra detta så att inte någon får för sig något annat.

Något jag också har ganska lite till övers för är det sätt på vilket svensk media ständigt och iderligen söker utmåla amerikanska republikander som någon slags kristna extremfundamentalister. Det är klart att det finns element inom det republikanska partiet som inte alltid företräder en balanserad och nyanserad linje i sociala frågor, men att denna skulle vara i någon slags absolut majoritet är direkt felaktigt. Det skulle närmast vara som att påstå att Kristdemokraterna styrs av knutbysekten, inte helt okej och totalt felaktigt.

I dagens nätupplaga av DN kan man läsa att "Obama river Bushs forskningsförbud". Intrycket som bibringas är att stamcellsforskning förbjudits i USA under George W Bushs tid som president och att Obama nu väljer att tillåta detta igen. Den som väljer att läsa det finstilta i artikeln finner dock snart att sakfrågan handlar om något helt annat, nämligen statliga forskningsanslag. Det hela handlar om att Obama vill tillskjuta offentliga medel till stamcellsforskning sedan Bush för åtta år sedan valt att styrpa dessa anslag.

Hur i hela världen kan man sätta likhetstecken mellan begreppet förbud och frånvaro av statliga bidrag, som om allt som staten inte var med och betalade för var förbjudet? Det är att sätta ganska lite tilltro till den ensklida människan och hennes förmåga att bedriva verksamhet utan hjälp av staten. Rubriksättningen exemplifierar verkligen det svenskaste tankesättet som finns; Hur är något egentligen möjligt att genomföra om inte det allmänna betalar för det? Artikeln tar detta resonemang ett ytterligare steg: Forskning som inte får offentliga subventioner är att jämställa med otillåten forskning. Hur sjukt är inte detta?
Låt mig klargöra att jag är varm anhängare av stamcellsforskning, här står antagligen lösningen till många medicinska problem att finna. Men vad är det som per definition säger att staten skall betala för forskning som i slutändan resulterar i att nya mediciner kan tas fram som sedan läkemedelsbolagen kommer att tjäna stora pengar på? Finns det inte en rimlighet i att låta dessa företag i större utsträckning bekosta utvecklingen av de medicinska framsteg som ligger till grund för dessa preparat?


Så vad är då sensmoralen av detta inlägg?

1. Svensk nyhetsförmedling är ofta mer tendensiös än vad vi vill erkänna för oss själva.

2. Det ett tankefel av stora mått att likställa förbud med avsaknad av offentliga subventioner.

3. Samhället står inför sin egen kollaps om vi alltid förlitar oss på att det allmänna kommer lösa samhällets alla problem.

 

Kommer kommunen bjuda stenkastarna på saft också?


Ni känner säker till debatten kring Davis cup-machen i Malmö mellan Sverige och Israel om ett par dagar. På grund av säkerhetsskäl kommer matchen att spelas inför tomma läktare. Om Malmökommun var intresserade av att ordna säkerheten inne i arenan skulle möjlighet givetvis finnas att göra detta. Alternativt hade man med lite framförhållning kunnat flytta arrangemanget till stockholm där andra möjligheter till säkerhetslösningar finns. Dock tycks det finnas andra betydligt grumligare anledningar till Malmö kommuns agerande. På detta ämne har den centerpartistiske ledarskribenten Fredrik Jarl skrivit en läsvärd ledare.

Det senaste i raden av FULLSTÄNDIGT OBEGRIPLIGA ageranden från Malmö kommun finner man strax utanför tennisarenan. Bär i åtanke att AFA kommer finnas på plats och lovat se till att använda de medel som krävs för att stoppa matchen.

Utanför tennisarenan ser det just nu ut såhär:


Foto: Drago Prvulovic


Ja ni ser rätt, ett smörgåsbord för den hängivne aktivisten. Hur är det ens möjligt att komma på tanken att placera en ordentlig hög med gatstenar precis utanför skyddsstaketet? Vad sysslar Malmö kommun med? Det som fattas är väl bara att kommunen sänder ut funktionärer för att utfodra aktivisterna så att de inte blir hungriga mit i allt, att kasta sten är minsann slitsamt.


Som någon sa: Är inte detta ett långt mycket allvarligare tillgängligörande än det som behandlas i pirate bay-rättegången just nu?


Världsfrånvänt är vad det är.

Landet lagom för alla som inte är bra på sport.Visst kan det tyckas märkligt att den som når den yttersta toppen i en populär idrottsgren, tjänar storkovan och flyr landet för att slippa skatten hyllas som en nationalhjälte medan den som startar ett framgångsrikt företag och förverkligar en affärsidé närmast tycks stå i skuld till hela samhället.


Att vara bäst på något är inte alltid något som det är okej att tala om. Det går bra att skapa skolor för ungdomar som vill bli bäst på sport, där fokus är ställt mot att nå eliten. Det går mindre bra att skapa skolor för ungdomar som vill bli bäst på exempelvis matte. Den som har en vilja och en ambition att nå fysiska resultat i toppklass är folklig, men den som vill göra det samma med sitt intellekt gör nog bäst att inte tala högt om det. 

Varför är det så egentligen?
  

Inte för att den här frågan i grunden på något sätt bara handlar om pengar, men om jag hade fått en krona för varje gång någon kategoriskt uttalade sig om att framgångsrika människor i näringslivet inte förtjänar sina löner så hade jag kunnat dra mig tillbaka som ekonomiskt oberoende. Om Peter Forsberg hade fått samma krona för de gånger någon kritiserat hans lön hade han varit barskrapad idag.

Vad är det egentligen som gör den förstnämnda kategorin så mycket mer klandervärd? Kanske är det bara det faktum att idrott på jantelagens vis inte skulle bli så rolig att titta på. Spänningsmomentet skulle snabbt förtas om alla var tvungna att gå i mål samtidigt. Det som ibland tycks förbises är att nobelpris inte heller delas ut enligt jantelagens princip eller att innovationer och nydaning inte kommer ur att vi håller människor tillbaka. Så länge nuvarande attityd vidmakthålls och så länge sport är en av de få yrkeskategorier där det är tillåtet att bli hur bra som helst och att tjäna hur mycket som helst så kommer Sverige halka efter på områden långt mycket viktigare för samhället än hur många guldmedaljer vi lyckas få i
OS.
 


Så vad vill jag ha sagt med detta, att våra direktörer tjänar för lite? Nej, jag vill ha sagt att människor som skapar värden för sig själva och andra inte ska hållas tillbaka eller kallas girigbukar för att de råkat odla en annan talang än den idrottsliga och blivit framgångsrika med att utöva denna.

Let our children grow tall and some taller than others if they have the ability in them to do so.

- Margret Thatcher


En oväntad gäst

För ett par tre veckor sedan fick jag frågan om jag kunde tänka mig att ställa upp för MUF Dalarna och hjälpa dem att arrangera sin distriktsstämma. Få organisationer har betytt så mycket för min personliga utveckling, till det bättre eller sämre kan egentligen bara den som kände mig innan jag engagerade mig i MUF för snart 8 år sedan svara på. Min fasta övertygelse är dock att det utvecklat min person på väldigt många plan på ett positivt sätt. 

Jag tackade hur som haver självklart ja till förfrågan om assistans och började därmed planera det hela.
Som alltid gäller devisen, det blir vad man gör det till och därför har jag arbetat utifrån föresatsen att det ska bli en riktigt gedigen tillställning. Att tänka utanför lådan är en klyscha av guds nåde och de flesta som slänger sig med begreppet har sällan minsta förnimmelse om hur livet utanför lådan egentligen ter sig. Låda eller ej, jag ville piffa upp arrangemanget och göra det lite mer spännande än vanligt så jag har bjudit in en vänsterpartist som föredragshållare.
 
Det är dessutom ingen vänsterpartist som helst, det är Leif Lindström, partistyrelseledamot i vänsterpartiet. Jag må ha uppskruvade förväntningar, men jag är övertygad om att det kommer bli riktigt bra. MUF och Leif Lindström har ganska få gemensamma sakpolitiska frågor men uppenbart är att vi båda värnar diskussioner med högt i tak. En annan sak är också att jag tror många kommer att häpna över det Leif har att berätta om det politiska klimatet och socialdemokratin i Borlänge och finna hans slutsatser i det avseendet som vettiga.

Borlänge tidning valde idag att göra ett reportage om mitt initiativtagande:

http://www.dt.se/nyheter/borlange/article398941.eceLeif bloggar också om saken:

http://vanster58.wordpress.com/2009/02/11/muf-muf-sa-vansterpartisten-lindstrom/

Dagens köp: Israeliska apelsiner

Prismedvetenhet är för oss som studerar en dygd och därför tänkte jag dela med mig av dagens priskap till andra prismedvetna där ute. Då och då tenderar det bli populärt att i olika omfattning bojkotta produkter från Israel. Nu är bojkotten på tapeten igen efter Israels inledande av offensiven mot Hamas. Om detta har dryftats mycket och jag tänkte i detta inlägg inte göra någon utläggning om sakfrågan, låt oss trotts dess oerhörda betydelse för väldigt många människor istället fästa blicken vid fenomenet bojkott ett slag. Det förefaller i mina ögon ganska märkligt att manifestera sitt missnöje med vad den Israeliska regeringen gör genom att sluta köpa exempelvis frukt och grönsaker från Israel.

Korrelationen mellan kriget och frukten är knappast tydlig. Att bojkotta israelisk frukt är att bojkotta israeliska bönder och i min sinnevärld blir detta mer än skevt. Hur kände vi egentligen när delar av arabvärlden började bojkotta arla därför att en dansk tidning publicerat Mohammedkarikatyrer? Hur rimligt skulle det egentligen vara om omvärlden började bojkotta svenska bönder därför att man var missnöjd med regeringen Reinfeldt? Vilken är egentligen böndernas skuld till vad omvärlden upplever som skäl för bojkott?

Det är inte apelsinerna på bilden som skrivit brevet.

De som väljer att bojkotta frukt och grönt från Israel måste rimligen göra det antingen utifrån premissen att israel ej bör få existera eller att israeliska bönder som personer är klandervärda. Båda dessa skäl finner jag fullständigt orimliga.

 Svenska folkets såkallade rättframhet och civila moral har nu gjort israelisk frukt mer än svårsåld. Detta är högst beklagligt för de stackare som inte har något med israels militära strategier att göra utan bara önskar försörja sig på hederligt jordbruk.

Inget ont som inte för något gott med sig brukar det ju heta och även om uttrycket känns lite malplacerat här så kan jag konstatera att jag vid mitt besök i mataffären idag kunde köpa Israeliska apelsiner, klass 1, till mer än halva det normala priset. Jag såg till att manifestera mina sympatier med kuvade israeliska bönder genom att köpa en riktigt ordentlig laddning med apelsiner och på samma gång göra ett riktigt klipp. Till alla studenter och prismedvetna där ute kan jag bara säga följande: Bege er till luthagens livs i Uppsala och köp apelsiner för 9 kr/kilo och visa att eventuellt klander inte skall riktas mot civilbefolkningen.


Väl vid kassan
stötte min framfart på patrull. Ett litet barn valde att helt utan förvarning kasta sin sliskiga godisklubba rakt på mig. Om tilltaget stod i relation till mitt val av frukt framgick inte riktigt varför inga politiska motiv kanske kan klarläggas. Klubban, som var av det kletigare slaget, fastnade en liten stund på mina byxor för att sedan falla till marken. Det som förbryllar mig med hela incidenten är inte så mycket barnets omdömeslöshet som dess moders tafatthet. Klubban på mitt ben föranledde nämligen bara en reaktion något i stil med; "nu kan du ju inte äta på din klubba mer". Förvisso en helt riktig analys från hennes sida, men också en fullkomlig ignorans inför faktumet att det barn hon är skyldig att uppfostra just har slängt iväg ett kladdigt föremål på en främmande person i en matbutik. 

Klubbatacken (på bästa aftonbladetsvenska) till trots så är jag nu hemma välbehållen och den som vill ha lite färskpressad israelisk apelsinjuice får mer än gärna höra av sig!


 


En fråga till Tolgfors.Jag är mycket skeptisk. Svergie kommer framgent ha Nordens minsta försvar, men alltjämt den största befolkningsmängden och landytan. 

Hålspetsad verkanseld

I år är den 110 år sedan Haagkonventionen antogs. I denna bestämdes bland annat att halvmantlad och hålspetsad ammunition skulle förbjudas i krig på grund av dess obarmhärtiga skadeverkningar. Att halv och hålspetsade kulor, av vilken den sistnämnda är skadligast, varit förbjudna i krig de senaste 110 åren av nämnda anledning gör tydligen inte att den är omotiverad för alla att använda.


Sedan 2003 använder den svenska polisen hålmantlad ammunition. En hålmantlad kula är försedd med ett hål längst fram för att när den träffar sitt mål fläkas upp likt en stjärna. Genom sin kraftiga rotation orsakar kulan maximal blödning och söndertrasande av inre organ (se bild nedan). Skadorna blir förödande och oerhört svårt att behandla.  I praktiken innebär detta att en person som inte träffas i en perifer del av kroppen har små utsikter att överleva.


.
Till vänster på bilden syns kulan efter träff av sitt mål, de vassa utfällda kanterna roterar genom sitt mål och skapar förödande skada.

Det senaste oerhört tragiska exemplet på detta har en 57-årig man ifrån Skåne idag fått statuera. På dn.se kan man idag läsa att en man sköts ihjäl med tre skott av två poliser sedan han sökt attackera dem med en "rätt ansenlig kniv".  Jag vet inget mer om den aktuella situationen än vad gemene man som läser tidningen gör och jag har därför ingen möjlighet att uttala mig sakligt om beslutet att skjuta mannen, bortsett att det alltid är djupt tragiskt att en människa fått sätta livet till. Principiellt är det dock givetvis inte orimligt att polisen är bemedlad att bruka det statligt sanktionerade våldsmonopolet i situationer då fara för annans eller deras eget liv föreligger.
 

Vad som dock kan konstateras är polisen använder den dödligaste pistolsammunitionen och att det på mycket goda grunder kan ifrågasättas. Vilket är egentligen polisens syfte? Att döda, eller att i en situation där ingen annan utväg finns oskadliggöra? Det blir på något vis paradoxalt när man i artikeln kan läsa att mannen sköts med tre skott för att sedan få försök till hjärt och lungräddning utförd på sig av samma polismän. Som utgångspunkt är det givetvis självklart, men vetskapen om vad han sköts med gör att man ställer sig frågan om det inte vore bättre att tillämpa lite mer balanserade neutraliseringsmetoder i första skedet? Då skulle i vilket fall hjärt och lungräddningen ha några utsikter att nå framgång.


Polisens tama försvar för att använda hålspetskulan som varit för omänsklig för krig de senaste 110 åren är att man gör det för att värna oskyldiga människor. Hålspetskulan har den egenskapen att den som regel stannar i den första kropp den träffar. Anledningen till detta är att kulan, när den fläks ut, bromsas upp kraftigt och kulas rörelseenergi absorberas i regel endast av den skjutna personen.  Argumentet är att man inte vill att förlupna kulor ska passera genom den beskjutna och träffa andra människor. Vid empiriska studier visar sig denna uppskruvade argumentation vara en papperstiger av stora mått. Inte ett enda dödsfall innan 2003 har så vitt framkommit inträffat på det sätt polisen beskriver som en fara och motiverar sitt val av ny ammunition.


Polisen är oss skyldiga svaret, varför använder man ammunition som är farligare än nödvändigt? Varför använder man ammunition som är dödligare och skadligare än den som tidigare använts?

Hypotetiska resonemang är alltid farliga och riskerar att bli osakliga, men frågan bör ändå ställas; Hade de personer som sedan 2003 skjutits ihjäl av polis varit vid liv idag om man använt sin tidigare ammunition?


Mer bilindustri

Principen är densamma som föregående inlägg, men denna gång är det frågan om det svenskaste vi har, bortsett mygg och ärtsoppa. Magnus Betnér gör sammanfattningen så bra och träffsäkert att jag med varm hand överlåter summeringen till honom, klicka på länken:

Magnus Betnér om VolvoEn summering av Amerikansk bilindustriOm den nedre texten är svår att läsa har jag skrivit ut den här:

You probably thought it was smart to buy a foreign import of superior quallity, with better mileage and resale value. Maybe you even thought that years of market share loss might prod us into rethinking our process and redesigning our products with better quality in mind. But you forgot one thing: We spend a shitload of money on lobbyists. So now you´re out $25 billion, plus the cost of your Subaru. Maybe next time you'll buy American like a real man. Either way, we're cool.

Socialismen bygger numera bilar i USA.


Fundamentet borde vara demokrati
Hur våra partier väljer att fastställa sina valsedlar till europaparlamentsvalet är möjligen deras ensak, men det hindrar inte att jag kan bli beklämd över hur lättvindigt man väljer att förhålla sig till sina egna medlemmars vilja. Det mest talande exemplet på detta måste vara kristdemokraternas utstädning av Lennart Sacrédeus som i KD:s interna provval bland medlemmarna kom på en 4:e plats över kandidater som KD:s medlemmar vill se i Europaparlamentet. När partiets valberedning fått säga sitt petades han helt från listan.

Jag kan tycka att Sacrédeus landar väldigt fel i många av hans politiska slutsatser men att ta ställning för Sacrédeus i detta läge handlar inte om att ta ställning för hans politik utan snarare för rättvisa och demokrati. Vi är aldrig sena att berömma vår fantastiska demokrati, men börjar det i ärlighetens namn inte halta lite när möjligheten att rösta på dem vi vill berövas oss på grund av interna konflikter?

Någon slags måttstock på hur interndemokratiska våra respektive partier egentligen är måste ändå respekten för det interna provvalsresultatet statuera. Här visar sig att många partier har långt kvar.

Om det nu vore så att våra politiska partier var bridgeklubbar med verksamhet som inte rörde någon annan än dem själva så hade jag aldrig haft anledning att skriva detta. Jag förespråkar föreningsfrihet och hade inte haft anledning att sitta här och recensera interna procedurregler och stadgar om det nu inte varit för att dessa i detta fall är avgörande för hur demokratisk den politiska produkten egentligen blir i slutändan. Det är ju nämligen så i detta fall att den interna processen för fastställande av valsedlar i realiteten påverkar allmänhetens valmöjligheter i slutändan. Om processen ignorerar viktiga demokratiska element redan från början kan man då fråga sig hur demokratiskt valet egentligen är för allmänheten på valdagen.

Våra svenska partier borde ta sig i kragen och visa att man förespråkar en demokratisk process även i förstadiet till framtida val, det påverkar nämligen allas vår demokratiska handlingsmöjlighet i slutändan.


Om en vecka...

...installeras Messias, eller förlåt, jag menar USA:s 44:e president Barack Obama. Jag tillhör en av dem som inte hade röstat på honom om jag hade varit amerikansk medborgare, mest på grund av hans ekonomiska politik. Jag kan inte låta bli att tycka lite synd om Obama. Det finns förmodligen ingen människa i denna värld som har eller har haft mer förväntningar på sig av sin omvärld. Han har blivit närmast helgonförklarad av västvärlden och frågan är om någon egentligen skulle höja på ögonbrynen om han gick på vattnet över den stora fontänen utanför vita huset när det så har blivit dags att flytta in. Kraven på honom är närmast omänskliga och många idealister kommer förmodligen få sina hjärtan krossade när Hope blir till ett politiskt nope. Jag hoppas för min egen och världens skull att Obama lyckas uträtta mycket bra under sitt första år, världen kunde inte behöva det mer än nu. Jag hoppas att Obama inser att nu inte är tiden, så lite som det någonsin varit, att slå in på den handelsprotektionistiska bana han tidigare förespråkat.

En sak till och detta är kanske den viktigaste av alla: Det finns inget som vi är så bra på i Sverige som att vara politiskt korrekta, tyvärr har denna korrekthet övergått i något så mycket grumligare i samband med det amerikanska presidentvalet. Hur många gånger i svensk media har kommentaren "USA måste få en svart president" egentligen fällts?

Att värdera någon utifrån dennes hudfärg är inget annat än ren och skär rasism, den mest primitiva och avskyvärda formen av kollektivism.  Analysen från dem som låter fälla dylika yttranden är platt och ganska märklig. Varför reagerar ingen när människor på bästa sändningstid i Svt sitter och säger att USA behöver Obama därför att han är svart. Vi talar här om en man som lyckats ta sig från ingenting till allting och omdömet han möts av är: Det bästa med dig är din hudfärg. Det är avskyvärt, jag blir illamående. Precis lika illamående kommer jag att bli om någon på samma sändningstid i nästa presidentval säger att USA behöver en vit president. Den sannolikheten är dock kanske inte är så stor, etablissemanget har nämligen lärt sig denna definition av rasism. Men uppenbart är att man inte här lärt sig vad som egentligen definierar rasismen. Även om han inte var min kandidat vill jag från botten av mitt hjärta förmedla följande buskap: Obama är så mycket bättre än att förtjäna att bli nervärderad på detta pinsamma vis.


Den inre resan


Vad hände egentligen med denna fantastiska reklamkampanj från SJ? (möjligen det enda som SJ faktiskt lyckats med i positiv bemärkelse) Varje gång jag sätter mig på ett tåg, vilket har hänt i storleksordningen 100 gånger det senaste året brukar jag någon gång under resan, titta ut genom fönstret, och identifiera mig med reklamen. Kvällens tågresa går mot Borlänge och den inre resan består denna gång inte av så mycket fönstertittande som av att börja läsa boken Rättegång I.

Även om SJ inte ligger på plus hos mig måste jag säga att jag är positivt överaskad över att tåget så här långt alltjämt följer sin tidtabell. Denna positiva känsla säger kanske mer om mina gängse erfarenheter av tågresor med detta bolag.Imorgon väntar rättskipning i Falun.


Tidigare inlägg
RSS 2.0