Kriminella organisationer eller kriminaliserade organisationer?

Under en intensiv bilsemester i Tyskland förra sommaren tog jag och några vänner tillfället i akt att lyssna på ljudboken Svensk maffia. Häpnad och bestörtning var väl de två känsloelement som dominerade oss när vi lyssnade till en exposé över hur Sverige exploaterats av den organiserade brottsligheten. Jag frågade mig så som många andra säkert redan gjort: Hur har det i sådan omfattning varit möjligt att denna oönskade verksamhet fått så stor spridning? Dalarna är ett tydligt exempel, MC-gäng med tydligt kriminella inslag har blivit en permanent del i samhället på många av våra orter. Det borde inte få och kunna hända, men likväl ser vi en föga smickrande verklighet framför oss.
 
Det vore fel att påstå att vetskapen om problemet inte finns hos våra makthavare. I EU har den organiserade brottsligheten länge varit en het potatis och att frågan diskuteras inom ramen för EU-samarbetet är positivt eftersom kriminalitet sällan bryr sig om nationsgränser. I ivern att få bukt med brottslighet av denna typ är det dock påkallat med ett visst mått av eftertanke kring de fundament på vilket vi bygger vårt samhälle. EU:s senaste meddelade rambeslut för respektive nation att rätta sig efter uppställer nämligen kravet på en kriminalisering av medlemskap i vissa organisationer. I jakten på enkla lösningar mot brottsligheten vill EU göra våld på något av det heligaste vi har i Sverige, vår föreningsfrihet. Visst finns det gäng som till sin natur är kriminella och visst finns det organisationer vars enda verksamhet är kriminaliserad. Lösningen på kan dock knappast sägas vara en kriminalisering av medlemskapet som sådant. Snarare bör det handla om att bestraffa de gärningar som företas inom ramen för verksamheten och att därvid kunna bestraffa systematisk och systemfarlig verksamhet hårdare. Vår föreningsfrihet är grundlagsskyddad och den dag vi inskränker detta skydd har vi skapat ett system där vi låter lagstiftarens godtycke sätta ramen för vår föreningsfrihet. Att bekämpa den organiserade brottsligheten med inskränkt föreningsfrihet är inget annat än att bekämpa det fria samhällets fundament.


RSS 2.0